ایران گردی جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد با استغداد در زمینه های شغلی زیر دعوت به همکاری می کند:

۱- برنامه نویس ارشد اندروید

۲- برنامه نویس ارشد وب

۳- کارشناس ارشد فروش

متقاضیان همکاری می توانند رزرومه خود را به ایمیل jobs@irangardi.in ارسال نمایند.